Styrelsen IOGT-NTO 5602 Linköping

Ordförande
Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping
070-496 80 66 . papperslisa(a)gmail.com

Vice ordf.
Klas Nordberg, Smörbollsvägen 1, 59054 Sturefors
013-520 20.  klas.norberg(a)gmail.com

Sekreterare
Eva Lundblad, Munkhagsgatan 126, lgh 1302, 58725 Linköping
013172109. eva.lundblad1(a)tele2.se

Kassör
Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping
070-301 88 94.  larlin(a)lysator.liu.se

Studieledare
Camilla Albrektsson, Isidor Kjellbergs gränd 2, 582 22 Linköping
Tel. 0728 597873. E-post: camillaoasen(a)gmail.com

Ledamöter
Ola Jonsson, Skäggetorps C 12, 586 44 Linköping
0700-65 69 20. ola.jonsson(a)sobernet.nu

Mariama El Yadini, Gripgatan 2, lgh 1101, 58234 Linköping
0733324862

Ersättare
Natalie Söderpil Jakauby

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00