Styrelsen IOGT-NTO 5602 Linköping

Ordförande
Gunilla Ragnarsson, Vårbruksgatan 83, 583 32 Linköping
013 – 21 30 00. gunilla.ragnarson(a)swipnet.se

Vice ordf.
Carin Hansson, Brisvägen 4, 582 72 Linköping
013-27 03 87. hansson.carin(a)bredband.net

Sekreterare
Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping
070-496 80 66 . papperslisa(a)gmail.com

Kassör
Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping
070-301 88 94.  larlin(a)lysator.liu.se

Ledamöter
Klas Nordberg, Smörbollsvägen 1, 59054 Sturefors
013-520 20.  klas.norberg(a)gmail.com

Ola Jonsson, Skäggetorps C 12, 586 44 Linköping
0700-65 69 20. ola.jonsson(a)sobernet.nu

Mattias Ericsson, Nykil G:a kyrkskolan, 590 52 Nykil.
076-710 74 28. mattias.d.eriksson(a)sobernet.nu

Ersättare
Dag Henning, Örngatan 8C, 582 39 Linköping.
070 536 59 22. dag.henning(a)telia.com

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00