Kamratstöd

I Linköping har IOGT-NTO en kamratstödsgrupp. Detta är en del av vårt sociala arbete. Genom kamratstödet får människor som har eller har haft missbruksproblem någon att prata med samt olika typer av aktiviteter. Vårt kamratstöd har sin verksamhet i IOGT-NTO:s nyrenoverade föreningslokaler på Snickaregatan 2A. Verksamheten är vanligen öppen på måndagar kl. 9-18 samt tisdagar - fredagar kl. 9-16. På onsdagar har vi uppsökande verksamhet med fika på stan kl. 13-16 (då är lokalen stängd). Du är välkommen att följa med från vår lokal eller ringa oss på stan på vårt vanliga telefonnummer 076-710 74 28.

Logga

Kamratstödet vänder sig till människor som har eller har haft missbruksproblem, deras familjer samt övriga som vill träffa nya vänner och känna gemenskap i en nykter och drogfri miljö.

Vi bedriver vår kamratstödsverksamhet i våra nyrenoverade föreningslokaler på Snickaregatan 2A snett emot Resecentrum.

Karta_text_Kamratstödet

Klicka här för kortfattad information om Kamratstödet i Linköping.

Följ Kamratstödet i Linköping på facebook.

Kamratstödsgruppen nås på telefon 076-710 74 28 eller via e-post till kamratstödsansvarig Mattias Eriksson, mattias.d.eriksson(at)sobernet.nu  eller till föreningens e-post linkoping(at)iogt.se.

IOGT-NTO har också kamratstödsverksamhet i bl.a. Norrköping, Söderköping och Ödeshög.

Du som vill läsa mer om IOGT-NTOs sociala arbete kan gå in på hemsidan www.iogt.se/nara-dig/kamratstod/. Där beskrivs kamratstöd, familjeverksamhet, rådgivningsverksamhet och IOGT-NTOs behandlingshem Dagöholm behandlings- och utbildningscenter.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00