Kamratstöd

I Linköping har IOGT-NTO en kamratstödsgrupp. Detta är en del av vårt sociala arbete. Genom kamratstödet får människor som har eller har haft missbruksproblem någon att prata med samt olika typer av aktiviteter. Vårt kamratstöd har sin verksamhet i IOGT-NTO:s föreningslokaler på Snickaregatan 2A. Verksamheten är vanligen öppen på måndagar - fredagar kl. 9-16. Under vissa tider har vi uppsökande verksamhet (då är lokalen stängd). Du är alltid välkommen att ringa oss på vårt telefonnummer 076-710 74 28.

Logga

Kamratstödet vänder sig till människor som har eller har haft missbruksproblem, deras familjer samt övriga som vill träffa nya vänner och känna gemenskap i en nykter och drogfri miljö.

Vi bedriver vår kamratstödsverksamhet i våra föreningslokaler på Snickaregatan 2A snett emot Resecentrum.

Karta_text_Kamratstödet

Klicka här för kortfattad information om Kamratstödet i Linköping.

Följ Kamratstödet i Linköping på facebook.

Kamratstödsgruppen nås på telefon 076-710 74 28 eller via e-post till kamratstödsansvarig Mattias Eriksson, mattias.d.eriksson69@gmail.com  eller till Kamratstödets e-post lkamratstod@gmail.com.

IOGT-NTO har också kamratstödsverksamhet i bl.a. Norrköping, Söderköping och Ödeshög.

Du som vill läsa mer om IOGT-NTOs sociala arbete kan gå in på hemsidan www.iogt.se/nara-dig/kamratstod/. Där beskrivs kamratstöd, familjeverksamhet, rådgivningsverksamhet och IOGT-NTOs behandlingshem Dagöholm behandlings- och utbildningscenter.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00