Kommunen vann – Andra chansen för Visit Linköping?

Antaget vid årsmöte med IOGT-NTO 5602 Linköping:

I lördagens nummer av Corren fanns ett reportage om kommunens bjudning vid mellofesten ”Andra chansen”. Enligt Corren ger Borgmästare Helena Balthammar klart besked på frågan om det kommer att serveras alkohol:

”– Absolut inte. Vi har en representationspolicy som vi har tagit för några år sedan och vi bjuder inte på alkohol i sådana här sammanhang.”

Detta är en egentligen en självklarhet. Kommunens representationspolicy anger tydligt att kommunens representation ska vara alkoholfri. Det ligger dessutom helt i linje med det samhällsansvar som kommunen måste ta. Heder åt kommunfullmäktiges presidium som står fast!

Det är samtidigt anmärkningsvärt att ett kommunalt bolag som Visit Linköping & Co erbjuder alkohol för ett arrangemang till Linköpings kommun mot bakgrund av den representationspolicy som kommunen har. Som ett välskött och professionellt bolag kan Visit Linköping & Co knappast vara omedvetet om kommunens representationspolicy.

Upp till bevis Visit Linköping! Vi önskar er en ”andra chans” vid framtida arrangemang för Linköpings kommun och att ni då också själva tar initiativet att erbjuda ett alkoholfritt upplägg.

Kommunen bör också ta en dialog med sitt helägda bolag för hur Visit Linköping kan utveckla sin egen policy för alkoholservering, såväl för kommunal verksamhet som vid helt externa arrangemang. Hela kommunen bör verka för social hållbarhet där alkoholen har en viktig roll. Nya alkoholfria trender växer fram och många spännande initiativ tas nu av framsynta arrangörer och serveringsställen. Här har Visit Linköping alla förutsättningar att göra skillnad med en verkligt ansvarsfull alkoholservering och kraftfulla alkoholfria satsningar.

Ta första chansen Linköping att bli ledande också på detta område!

Av: , 2017-02-05

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00