Om IOGT-NTO

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med över 30 000 medlemmar i tusen lokalföreningar över hela landet. Vi är en del av en världsomspännande folkrörelse. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Alkohol medför väldigt stora problem och vi vill vara en motverkande kraft som ifrågasätter den svenska kulturen där alkoholen är så självklar. Alkoholens skadeverkningar kan ingen ifrågasätta men ändå tillåts problemen fortsätta. En del av oss i IOGT-NTO har valt att leva nyktert som ett politiskt ställningstagande, andra har upplevt missbruk på nära håll och ser helnykterheten som ett stöd för sig själv och sin omgivning.

Vi i IOGT-NTO vill skapa en miljö där friheten från alkohol och andra droger är självklar och naturlig. Livet behöver inga droger!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00