Historik

IOGT, Independent Order of Good Templars, bildades i USA 1851 som ett ordenssällskap som av sina medlemmar krävde helnykterhet. Alla var välkomna som medlemmar oavsett klass, ras, kön, politisk eller religiös åskådning, vilket var mycket radikalt vid den här tiden.

Man arbetade efter en särskild ritual, och använde sig av ett gradsystem. Vid den här tiden var nämligen ordenssällskap ett naturligt sätt att organisera sig. IOGT ville emellertid inte vara ett litet exklusivt sällskap, utan en världsomspännande massrörelse.

Snart nog spred sig IOGT till Europa via England, och kom till Sverige 1879, då logen nr 1 Klippan bildades av baptistpredikanten Olof Bergström. IOGT spred sig sedan snabbt över landet.

För att förstå IOGT:s snabba spridning i Sverige vid slutet av 1800-talet måste man veta något om den sociala situationen i landet under 1800-talet. Sverige var vid den här tiden mycket fattigt och folk levde i stor misär.

Missförhållandena förbättrades inte av av att stora kvantiteter säd och potatis gick åt till öl- och brännvinsframställning och att arbetarna fick en del av sin lön utbetald i brännvin. Man har beräknat att brännvinskonsumtionen uppgick till cirka 23 liter per person och år omkring 1850. Detta var ett sätt för arbetsgivarna att kontrollera sina arbetare. Om de drack mycket alkohol blev de passiviserade, och mäktade inte ställa krav och starta fackföreningar.

Det hade tidigare under 1800-talet funnits måttlighetsföreningar, men IOGT var den första organisationen som krävde helnykterhet. Man ville att folket skulle sluta supa för att få kraft att göra något för att förbättra både sin livssituation och samhället i stort.

På det sättet kan man säga att IOGT var en politisk rörelse, även om den inte var partipolitisk. Man kämpade för allmän rösträtt, och rörelsen var en skola i demokrati, eftersom man lärde sig mötesteknik och ett demokratiskt arbetssätt.

Kultur, folkbildning och naturligtvis arbetet för en värld fri från alkohol och andra droger har varit viktiga frågor för nykterhetsrörelsen, frågor som också drivits framgångsrikt. Det visar bland annat att landets nykterhetsorganisationer tillsammans organiserade cirka 6 procent av befolkningen 1910.

Vid folkomröstningen1922, då Sverige röstade om ett förslag för totalförbud av alkohol, röstade 49 procent för förslaget. Vi fick inget förbud, men nästan halva svenska folket tog ställning emot alkohol.

IOGT:s tidiga historia kännetecknades av en rad splittringar, som bland annat resulterade i två andra nykterhetsordnar som verkade jämsides med IOGT, Nationalgodtemplarorden (NGTO) och Templarorden (TO). Dessa gick samman till NTO 1922, och 1970 gick NTO och IOGT samman till den nya organisationen IOGT-NTO.

NTO tonade ganska tidigt ned ritualarbetet och avskaffade gradsystemet. Även IOGT lättade med tiden upp ritualarbetet. Den nya organisation som bildades 1970, IOGT-NTO, är inte någon orden.
Den internationella organisation som svenska IOGT-NTO är en del av heter numera International Organisation of Good Templars.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00