Styrelsen IOGT-NTO 18 Linköping

Styrelse

Ordförande
Claes Bengtsson, Munkhagsgatan 68, 582 26 Linköping, tfn 0707-61 62 88.

Sekreterare
Vanja Andersson, S:t Larsgatan 38 D, 82 24 Linköping, tfn 013-15 75 39

Kassör
Arne Lundblad, Munkhagsgatan 126, 587 25 Linköping, tfn 0761 40 78 27

Vice ordförande
Ulla Larsson, Kvinnebyvägen 50, 589 33 Linköping, tfn 013-15 97 51

Studieledare
Adina Gustafsson, Snickaregatan 2 A, 582 26 Linköping, tfn 013-12 60 30

Ledamot
Gun-Britt Svensson, Klockaregården 20, 586 44 Linköping, tfn 013-17 76 05.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00