Styrelsen IOGT-NTO 5602 Linköping

Ordförande
Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping
070-496 80 66 . papperslisa(a)gmail.com

Vice ordf.
Johan Ragnemalm, Åbylundsgatan 11, lgh 1002
58236 LINKÖPING. 0708 778248. breakaren_91(a)hotmail.com

Sekreterare
Natalie Söderpil Jakauby, Klarinettgatan 26, 582 15 LINKÖPING
076 814 07 33. nattspilby(a)gmail.com

Kassör
Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping
070-301 88 94.  larlin(a)lysator.liu.se

Studieledare
Camilla Albrektsson, Isidor Kjellbergs gränd 2, 582 22 Linköping
Tel. 0728 597873. E-post: camillaoasen(a)gmail.com

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00