Övriga IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO är ett av fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen.
De övriga förbunden är
– Ungdomens nykterhetsförbund (UNF),
– IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis) och
– Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00