Verksamhet

Vår verksamhet pågår året runt med t.ex. tematräffar, utflykter, studiebesök, filmklubbar, teater, mjölkbarer, scouting, kampanjer, föreningsmöten och fester.

Vi har också ett antal studiecirklar av mest skilda slag. Vi har genomfört cirklar om droger, miljö, litteratur, musik, landskap EG, mötesteknik, sömnad, kompostering, internationellt m.m.

Barnen har en självklar plats med ibland helt egna aktiviteter. Vi har varierade och innehållsrika träffar som alla kan vara med på. Vi vill bli fler som är med i vår verksamhet!

Läs mer om vad vi har på gång!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00