Årsmöte med ny styrelse

IOGT-NTO 5602 i Linköping har haft årsmöte med många deltagare och stor framtidsoptimism. Vår förening kunde blicka tillbaka på ett innehållsrikt år och en bred verksamhet för för medlemmar och andra intresserade.

gra höjdpunkter under året har varit Drogkampen för de politiska partierna, Sober Bar under Stadsfesten, Partypatruller som kollar alkoholfria utbudet, föredrag, tipspromenader i Gamla Linköping, kampanjen Vit jul samt föreningens sjätteplats i IOGT-NTO-rörelsens nationella frågetävling Pumpen.

Under året har föreningen utvecklat verksamheten med Kamratstöd för människor med tidigare missbruk och andra med behov av social gemenskap i en nykter miljö. Den dagliga verksamheten omfattar olika former av arbetsträning och stödjande samtal samt öppen verksamhet där alla är välkomna. Kamratstödsverksamheten bedrivs i samverkan med och stöd av Linköpings kommun.

Under året planeras nya insatser för att utmana alkoholnormen, ta upp alkoholfrågan med de politiska partierna samt utveckla föreningsverksamheten med fler familjeaktiviteter.

Vid årsmötet avtackades Eva Lundblad och Ola Jonsson med blommor.

Den nya styrelsen består av följande personer:
Ordförande: Lisa Hallingström (Omval)
Vice ordförande: Johan Ragnemalm (Nyval)
Sekreterare: Natalie Söderpil Jakauby  (Nyval)
Kassör: Lars Lindholm (Omval)
Studieledare: Camilla Albrektsson (Omval)

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00